Reklamacje

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym Sklepie objęte są gwarancją, której czas trwania podany jest w opisie każdego z produktów.

W przypadku reklamowania zakupionego produktu Reklamację należy zgłosić pisemnie pocztą lub drogą elektroniczną na adres sprzedawcy. W tym celu można skorzystać z Formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu oraz odesłać reklamowany produkt wraz z kopią paragonu lub faktury na adres:

Katewell
Katarzyna Rychlewska
ul. Mościenicka 74
62-035 Mościenica

Prosimy o zawarcie w reklamacji m.in. zwięzłego opisu wady, okoliczności (w tym daty) jej wystąpienia, danych Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

O wyniku postępowania reklamacyjnego poinformujemy Państwa pisemnie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

Zwrot towaru

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W tym celu należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres:

Katewell Katarzyna Rychlewska, ul. Mościenicka 74, 62-035 Mościenica, e-mail: office@katewell.pl (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Termin na odstąpienia od umowy liczy się od momentu otrzymania zakupionego w naszym Sklepie produktu.

Produkt należy zwrócić na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy oraz jego skutków, a także Formularz odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1) zawarte są w Regulaminie Sklepu.