Grill ogrodowy OFYR Classic Storage 85-100

9 960,00 


Producent: OFYR

Kolekcja: OFYR Classic Storage

Materiał: stal Corten

Produkt dostępny na zamówienie

+ -

Połączenie stylu i prostoty OFYR z wygodnym, wbudowanym schowkiem na drewno. OFYR Classic Storage, dostępny w rozmiarach 85 cm i 100 cm, wygląda fantastycznie zarówno sam w sobie, jak i w połączeniu z innymi produktami OFYR.

OFYR to wy­pro­du­ko­wa­ne w Ho­lan­dii ge­nial­ne w swej pro­sto­cie urzą­dze­nie do go­to­wa­nia na świe­żym po­wie­trzu, któ­re ofe­ru­je znacz­nie wię­cej niż tyl­ko wspa­nia­łe je­dze­nie. Su­ro­wość de­si­gnu OFYR po­wo­du­je, że na­wet gdy nie jest uży­wa­ny, wpi­su­je się w sce­ne­rię ni­czym pięk­na no­wo­cze­sna rzeź­ba. Po roz­pa­le­niu ognia rzeź­ba za­mie­ni się w nie­sa­mo­wi­tą mi­sę ognia, ema­nu­ją­cą cie­płem i two­rzą­cą miej­sce spo­tkań, wo­kół któ­rego mo­gą się zbie­rać przy­ja­cie­le i ro­dzi­na. OFYR sta­wia na wy­jąt­ko­wą pro­sto­tę, funk­cjo­nal­ność i pięk­ne wzor­nic­two, któ­re ra­zem two­rzą zu­peł­nie no­wy spo­sób go­to­wa­nia i spę­dza­nia cza­su na świe­żym po­wie­trzu.

Materiał
Podstawa: Stal Corten
Stożek: Stal Corten
Płyta: Czarna stal

Wymiary
Wysokość: 100 cm
Szerokość: 85 cm
Głębokość: 85 cm

Waga całkowita: 96,7 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


Navigation

Koszyk

Close

Ulubione

Close
Viewed

Ostatnio przeglądane

Close

Szybki podgląd

Close

Categories